matching

De matching vormt het hart van het ATANA programma. Overal zijn bestuurders en toezichthouders nodig, en ATANA voorziet daarin. Besturen die op zoek zijn naar een nieuwe collega kunnen zich richten tot ATANA, telefonisch of per e-mail.

Om te komen tot een succesvolle match hebben wij informatie nodig over het profiel, over de organisatie, over het zittende bestuur en over hoe de benoemingsprocedure verloopt. De organisaties ontvangen een in te vullen vragenlijst en een verzoek om ons een beleidsplan, een jaarverslag of een andere informatie over de organisatie te sturen.

Met deze informatie in de hand gaan wij op zoek naar een geschikte kandidaat. Die krijgt de tijd om op basis van de beschikbare documentatie zich te verdiepen in de bestuursfunctie en de organisatie. Als hij of zij aangeeft positief te staan tegenover het verzoek wordt deze kandidaat door ons aan de organisatie voorgedragen.

De organisatie ontvangt van ons een CV van de betreffende kandidaat zodat die zich van deze persoon een beeld kan vormen. Vervolgens neemt de organisatie zelf contact op met de kandidaat voor een kennismakingsgesprek. Als na de kennismaking van beide zijden wordt besloten dat de kandidaat toe zal treden tot het bestuur is de match een feit.

Kosten van de werving en selectie zijn afhankelijk van de draagkracht van de organisatie, het aangeleverde profiel en het pakket aan werkzaamheden dat we overeenkomen.
Mail of bel ons voor meer informatie over de aanpak en de kosten via [email protected] of 020 5141380

Bekijk onze matches