Anousha Nzume, auteur van Hallo witte scholen, en Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, waren te gast bij de ATANA Soos op 29 november in Droog. Er vond een pittig gesprek plaats onder leiding van moderator Sarriel Taus waarin het nog immer voortdurende racisme en discriminatie in het onderwijs van verschillende kanten werd blootgelegd.

Anousha Nzume vertelde over haar onderzoek hoe kinderen van kleur stelselmatig worden onder-geadviseerd. Ze heeft gedegen veldwerk en literatuuronderzoek gedaan. Verhalen uit het veld en bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek versterken elkaar. “Het zijn pijnlijke verhalen, die ook ikzelf aan den lijve heb ondervonden. Het is hoog tijd voor actie te beginnen bij de docenten zelf, die op de werkvloer het verschil kunnen maken.”

Rabin Baldewsingh schaarde zich achter haar analyse. “We weten dat het nog altijd bestaat en als Nationaal Coördinator heb ik de verantwoordelijkheid met plannen te komen voor de overheid. Dit begint bijvoorbeeld bij PABO’s waar de nieuwe lichtingen docenten bewust gemaakt moeten worden van de consequenties van hun handelen. Verder is het nodig dat er veel meer aandacht is voor het slavernijverleden in het onderwijs. En we moeten de besturen in het onderwijs aanpakken, daar ligt een verantwoordelijkheid voor ATANA.”

Natuurlijk spraken we over de verkiezingsuitslag en de mogelijkheid dat dit onderwerp én de positie van Rabin, onder druk komen te staan. Anousha benadrukte dat docenten, net als bij de witte kinderen, kunnen beginnen met ‘overadviseren’. Rabin adviseert binnenkort, nu het nog kan, de regering adviseert over een nieuwe aanpak. Op 12 december overhandigt hij De Nieuwe versterkingen tegen discriminatie en racisme in Nationaal Programma 2023 aan minister De Jonge van Binnenlandse zaken.

Richtje Sybesma, directeur van ATANA, gaf ter afronding aan dat we in 2024 gezamenlijk de verantwoording moeten oppakken door ons extra te gaan richten op de besturen en raden van toezicht in de onderwijssector. Het belang van representatie aan de top in deze sector is waarschijnlijk belangrijker dan ooit.

Met dank aan het team en de locatie van @Droog

Fotografie: Henk Rougoor

ATANA sociëteit