Atana is een uniek trainingsprogramma voor toezichthouders, bestuurders en adviseurs. Het programma is zeer geschikt voor instellingen, gemeenten, fondsen, bonden of maatschappelijke organisaties die het belangrijk vinden hun medewerkers de tools te. geven maatschappelijk actief te worden in besturen, raden van toezicht of adviesorganen. De zorgsector, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en culturele instellingen: ze hebben allemaal te maken met een groot aantal bi-culturelen onder hun klanten, maar in hun besturen en adviescommissies zijn zij vrijwel niet vertegenwoordigd. ATANA brengt daar verandering in en uw organisatie wellicht ook!

sectorspecifiek
Speciaal voor organisaties die willen investeren in hun eigen personeel ten behoeve van de maatschappelijke verbinding, ontwikkelden wij ATANA in-company van één dag. Wij richten ons die dag altijd altijd op een bepaalde sector, bijvoorbeeld de culturele of de maatschappelijke sector. Elke training bestaat uit een aantal interactieve sessies met theorie en praktijk. In totaal gaat het om 3 modules voor 15 tot 20 deelnemers. Na afloop van de training zullen de deelnemers deel uit gaan maken van het ATANA-netwerk en voorgedragen worden bij vacatures in besturen en raden van toezicht die bij ons worden aangemeld.

ATANA in-company Cultuur

Hieronder de opzet van ons ATANA in-company Cultuur programma. Deze bestaat uit drie modules:

1. Besturen en innovatie
Richtje Sybesma (directeur binoq atana) en Giep Hagoort (emeritus hoogleraar Kunst en Economie) geven een overzicht van de stand van zaken in de culturele sector. Na de introductie op de bestuursmodellen volgt onontbeerlijke informatie voor elke (toekomstige) bestuurder of adviseur over de Governance Code Cultuur, het bestuurlijk landschap, cultureel ondernemerschap en het beleid van de overheid en de culturele fondsen.

2. Bestuursaansprakelijkheid
Monica Bremer is advocaat bij Bremer & De Zwaan. Zij is behalve zelf een ervaren toezichthouder, goed ingevoerd in de juridische apecten van de not-for-profit sector, bijvoorbeeld ten aanzien van bestuurdersaansprakelijkheid.  Zij zal ingaan op de rechten en plichten van stichtingsbesturen en de risico’s die aan het bestuurswerk verbonden zijn. En natuurlijk over hoe je met die risico’s om gaat zodat ze tot het minimum beperkt blijven.

3. Bestuurscarrousel
Vijf deelnemers oefenen een vergadering, de andere deelnemers zijn toehoorders. Om de zoveel tijd moet een van de toehoorders de rol van een van de deelnemers aan de vergadering zonder onderbreking overnemen. De bijeenkomst wordt voorgezeten door een directeur uit de sector. Het is een oefensessies – maar tegelijkertijd een echte bestuursvergadering in een professionele setting. Een hilarische en tegelijkertijd zeer leerzame sessie begeleid door Rob Boonzajer Flaes of Jerry Straub.

Feestelijke afsluiting: de dag wordt afgesloten met een borrel en er wordt nagepraat over de matching.

ABN AMRO bood de ATANA training aan hun bi-culturele personeelsleden aan, om ze de tools te geven maatschappelijk actief te worden in besturen van culturele en maatschappelijke instellingen. Bent u ook geïnteresseerd? Neem contact met ons op via 020 514 13 80 of [email protected].