Project omschrijving

Tot de Raad van Toezicht zijn, via binoq atana, toegetreden: Cathy Spierenburg (voorzitter) en Chandra Verstappen (algemeen lid op voordracht van de OR).

Cathy Spierenburg is oprichter van My Book Buddy dat erop gericht is kinderen in ontwikkelingslanden te stimuleren te gaan lezen door het opzetten van kinderbibliotheken. Tot 2009 was zij Netmanager Z@ppelin en daarvoor Manager Jeugdeducatie Teleac/NOT. Chandra Verstappen is senior adviseur/projectleider bij Pharos – het landelijk expertisecentrum dat zich richt op het terugdringen van gezondheidsverschillen. Zij zit tevens in de RvT van het Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland.