Project Description

Werkconferentie

Organisaties willen graag inzetten op diversiteit, inclusief leiderschap en het bevorderen van een inclusieve werkcultuur. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Er is heel wat voor nodig om daadwerkelijk je oogkleppen af te doen, (voor)oordelen aan de kant te schuiven en de moeite te nemen goed te luisteren naar wat iemand te zeggen heeft. Hoe doorbreek je een heersende cultuur in organisaties? En wat betekent dat voor je leiderschapsrol? Wat weten we over de effectiviteit van diversiteitsinterventies als streefcijfers, intentieverklaringen en anti-discriminatiecursussen? Hoe kies je voor de juiste interventie om het effect te halen dat je beoogt? Tijdens een werkconferentie krijgen instellingen de kennis en de tools in handen om hiermee aan de slag te gaan.

In de praktijk drukt ‘de meerderheid’ vaak een stempel op de dagelijkse gang van zaken waardoor ‘de minderheid’ zich niet gezien voelt. Aan de andere kant kan een meerderheidsgroep zich benadeeld voelen door beleid waarin aan diversiteit voorrang krijgt. Genoeg dilemma’s voor een inclusieve leider die de opdracht heeft ruimte te bieden aan alle groepen en alle verschillen maar tevens moet zorgen voor een gezamenlijke identiteit. Met concrete voorbeelden en praktische oefeningen wordt duidelijk hoe je daar je eigen rol in kan pakken en wat de consequenties zijn van de manier waarop je met bepaalde situaties omgaat.

Bewustwording rondom in- en uitsluiting
De werkconferentie begint met een korte introductie over het belang en de urgentie van diversiteit en inclusie. Daarna volgt een interactieve sessie waarin de deelnemers zelf ervaren hoe het is om met en zonder filters naar je omgeving te kijken. Je maakt kennis met onbewuste vooroordelen en mechanismen die ten grondslag liggen aan uitsluitingsmechanismen in organisaties. Met elkaar wordt gereflecteerd op de eigen bevindingen rondom in- en exclusie. Wat valt je op? Wat doe je wel en wat niet? Wat kun je doen aan je eigen rol als leidinggevende, bestuurder of toezichthouder? Waar ontbreekt het je aan kennis of handvatten?

Aanpak op maat
Hoe geef je inclusief leiding? De kern van inclusief leiderschap is dat de potentie binnen een team optimaal wordt benut. Daarvoor is een omgeving nodig waarin iedereen zich thuis voelt en tegelijkertijd zichzelf kan zijn. En natuurlijk is het hoofddoel dat er goed wordt gepresteerd en de werktevredenheid hoog is.
In het tweede deel van deze conferentie wordt in groepjes gewerkt aan een plan van aanpak voor diversiteit en inclusie in de eigen organisatie. Wat zijn de mogelijkheden om tot een diverse en inclusieve organisatie te komen? Er wordt verteld welke soorten van interventies er zijn en welke effectief zijn in een bepaalde context. Het is voor alle organisaties maatwerk; er moet rekening gehouden worden met de unieke kenmerken en omgeving waarin een organisatie functioneert. Tevens wordt de vertaalslag gemaakt naar het inclusieve leiderschap.

Deelnemers
Dit aanbod is bedoeld voor directies, bestuurders en toezichthouders van organisaties die willen inzetten op diversiteit en inclusiviteit. Onderdeel van dit programma is dat de organisaties gedurende een jaar worden begeleid en gemonitord.

Uitvoering

Richtje Sybesma is directeur van binoq atana. Zij is onderzoeker, beleidsmaker en adviseur op het gebied van diversiteit & inclusiviteit. Zij was o.a. verantwoordelijk voor de campagne rondom de Code Culturele Diversiteit binnen de culturele sector en deskundige op het gebied van diversiteit en inclusie bij aan de top van organisateis.

Marvin Sutherland heeft zijn sporen verdiend bij verschillende adviesbureaus (o.a. KSG/ Berenschot) en werkt voor opdrachtgevers als SNS Reaal groep, Cisco Systems, Houthoff Buruma, Centric, ABN-AMRO, Kema BV, Microsoft, CoolCat en Securitas. Marvin ondersteunt als consultant/coach en Business Katalysator mensen bij het optimaal benutten van leiderschap en ondernemerschap, waardoor zij gaan excelleren.