Deze werksessie Inclusief Leiderschap maakt deel uit van programma ATANA divers en inclusief aan de top. Het is een programma dat inzet op diversiteit door het klaarstomen van een nieuwe groep toezichthouders en inclusie door ervoor te zorgen dat de omgeving waarin de nieuwe toezichthouders terecht komen, inclusiever leren handelen en kijken.

Aankomend toezichthouders (trainees) krijgen de kans via een training en een stage, intensief kennis te maken met het vak van toezicht houden. De instellingen die een stageplek beschikbaar stellen, krijgen de kans om te werken aan diversiteit en inclusiviteit. De zittende toezichthoudende bestuurders/toezichthouders doen mee aan een trainingssessie over inclusief leiderschap en zetten de deur open voor een beginnend toezichthouder.

De werksessie
Organisaties willen graag inzetten op diversiteit, inclusief leiderschap en het bevorderen van een inclusieve werkcultuur. Tijdens een interactieve werksessie krijgen de bestuurders, toezichthouders en managementleden van de deelnemende instellingen de kennis en de tools in handen om hiermee aan de slag te gaan. Per werksessie van ± 3 uur is er ruimte voor 25 – 30 personen.

Doel
a) bewustwording en zelfreflectie omtrent uitsluitingsmechanismen (met het doel inclusiviteit in de praktijk brengen bij o.a. de begeleiden van aankomend bestuurder/toezichthouder).
b) het in handen krijgen van concrete handvatten en actiepunten voor diversiteit en inclusie

Opzet van de werksessie
Deze sessie geeft een inleiding over de thema’s diversiteit en inclusie. Er is ruimte voor dialoog en uitwisselen van eigen ervaringen. Hierdoor is het mogelijk om de theoretische inhoud meteen in relevante eigen context te plaatsen. Dat helpt om de vertaalslag te maken naar jezelf en naar het werk van het bestuur/de RvT. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de diversiteit binnen het bestuur/de RvT en wat er nodig is om hier samen meer uit te halen. Dit zorgt voor verbinding van en begrip voor de verschillende perspectieven binnen de RvT. Het streven is dat alle mogelijke verschillen ingezet kunnen worden om elkaar binnen de RvT en daarmee ook de output van de RvT te versterken.

We benaderen het thema Inclusief Leiderschap vanuit verschillende perspectieven:

 • IK als toezichthouder: wat is mijn perspectief, hoe kijk ik de wereld in, inclusief alle bijbehorende (voor)oordelen.
 • WIJ als team (RvT/bestuur): Hoe divers zijn wij? Maken wij gebruik van de diversiteit binnen ons team? Hoe kunnen wij binnen ons team zorgen voor meer inclusie? Hoe tonen wij inclusief leiderschap).
 • WERK van de RvT: Hoe vertalen we de verschillende inzichten vertalen naar onze raad/ons bestuur. Waar willen wij onszelf/de directie op bevragen? Hoe moet ik D&I beleid beoordelen & interpreteren?

Docenten

Bernice Thijm-Feller heeft 20 jaar werkervaring in het begeleiden van en leiding geven aan teams bij start-ups, corporates en NGO’s op het gebied van organisatieontwikkeling. Zij ziet dat verschillen, weerstand en complexiteit geen belemmering vormen, maar juist de motor kunnen zijn voor verandering. Tijdens de werksessie werkt zij met de deelnemers aan een verdere bewustwording en het concreet maken van de eigen doelen op het gebied van diversiteit en inclusie.

Richtje Sybesma is directeur van binoq atana. Zij is onderzoeker, beleidsmaker en adviseur op het gebied van diversiteit & inclusiviteit. Zij doet onderzoek naar het effect van diversiteit in besturen en verzorgt op dit terrein de monitoring en begeleiding van organisaties. Tijdens de werksessie gaat zij in op het belang van diversiteit en inclusie aan de top van organisaties en de rol van de Code als beleidsinstrument.
 • Doel
  • Inzicht krijgen in de inhoud en betekenis van inclusief leiderschap
  • Ontdekken van de eigen ‘why’ rondom dit onderwerp: de eigen dieperliggende drijfveren om te streven naar diversiteit en inclusie
  • Het in handen krijgen van concrete handvatten en actiepunten voor diversiteit en inclusie rondom de vier P’s van de Code Diversiteit en Inclusie

 • Doelgroep
  Bestuurders, toezichthouders en management van culturele instellingen en creatieve broedplaatsen

 • Duur en deelnemers
  De werksessie duurt ongeveer een dagdeel en wordt op een nader te kiezen locatie georganiseerd. Per sessie is er plaats voor ongeveer 35 deelnemers.

 • Meer informatie over kosten en deelname:
  E-mail: [email protected]
  Telefoon: 020 5141380