Project omschrijving

De werksessie Inclusief Leiderschap en Code Diversiteit en Inclusie maakt onder andere deel uit van het programma Divers en Inclusief aan de top dat wordt uitgevoerd in opdracht van en in samenwerking met de gemeente Amsterdam en Bureau Broedplaatsen. Dat programma zet in op diversiteit door het klaarstomen van een nieuwe groep toezichthouders en inclusie door ervoor te zorgen dat de omgeving waarin de nieuwe toezichthouders terecht komen (de besturen en raden van toezicht), inclusiever leren handelen en kijken.

De trainingssessie
Organisaties willen graag inzetten op diversiteit, inclusief leiderschap en het bevorderen van een inclusieve werkcultuur. Tijdens een interactieve werksessie krijgen de bestuurders, toezichthouders en managementleden van de deelnemende instellingen de kennis en de tools in handen om hiermee aan de slag te gaan. Per werksessie van een dagdeel is er ruimte voor 25 – 30 personen.

Onderdelen van de werksessie

 • De urgentie van diversiteit en inclusie: een introductie op de inhoud van deze begrippen en het hanteren van de Code Diversiteit & Inclusie
 • Inclusief leiderschap: De kern van inclusief leiderschap is dat de potentie binnen een team optimaal wordt benut. Daarvoor is een omgeving nodig waarin iedereen zich thuis voelt en tegelijkertijd zichzelf kan zijn. Hoe kan je als bestuurder en/of toezichthouder bijdragen aan een inclusieve cultuur, een organisatie waar iedereen erbij hoort en tegelijk ruimte is voor eigenheid?
 • The Why: waarom is diversiteit en inclusiviteit van belang voor jouw team/organisatie. Pas als de organisatie helder heeft wat de urgentie hiervan is, waarom het zinvol is om hierop te investeren, kan het overgaan tot actie. Op interactieve wijze ingezoomd op ‘the why’, die iedereen voor zichzelf en voor de eigen werkomgeving gaat bepalen.
 • Aanpak: In groepjes gewerkt aan eigen doelen en acties voor diversiteit en inclusie binnen de raad van toezicht/managementteam waarbij we in elk geval aandacht hebben voor het traject van de trainee het komende jaar en onderlinge relatie tussen bestuur en raad van toezicht.

Docenten
Saniye Çelik is gespecialiseerd in HRM en bestuurs- en organisatievraagstukken. Zij promoveerde aan de Universiteit Leiden op de business case van diversiteit in publieke organisaties. In de 25 jaar dat Saniye Çelik in verschillende functies heeft gewerkt bij de overheid – waarvan 17 jaar bij de politie – heeft zij zich verdiept in diverse vraagstukken die spelen binnen het publieke domein. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties coördineerde ze het diversiteitsbeleid van eerdere kabinetten voor de publieke sector. Naast haar functie als lector bij de Hogeschool Leiden, werkt zij vanuit Universiteit Leiden als co-regisseur van het leiderschapsprogramma voor burgemeesters. Tijdens de werksessie werkt zij met de deelnemers aan een op maat routekaart voor diversiteit en inclusie.

Richtje Sybesma is directeur van binoq atana. Zij is onderzoeker, beleidsmaker en adviseur op het gebied van diversiteit & inclusiviteit. Zij doet onderzoek naar het effect van diversiteit in besturen en verzorgt op dit terrein de monitoring en begeleiding van organisaties. Binoq atana was gedurende drie jaar aanjager van de Code Culturele Diversiteit. Verder is de organisatie bekend van het ATANA-programma voor bestuurlijke diversiteit waarmee zij cultureel diverse bestuurders en toezichthouders trainen en matchen bij culturele en maatschappelijke organisaties. Tijdens de werksessie gaat zij in op het belang van diversiteit en inclusie aan de top van organisaties en de rol van de Code als beleidsinstrument.
 • Doel
  • Inzicht krijgen in de inhoud en betekenis van inclusief leiderschap
  • Ontdekken van de eigen ‘why’ rondom dit onderwerp: de eigen dieperliggende drijfveren om te streven naar diversiteit en inclusie
  • Het in handen krijgen van concrete handvatten en actiepunten voor diversiteit en inclusie rondom de vier P’s van de Code Diversiteit en Inclusie

 • Doelgroep
  Bestuurders, toezichthouders en management van culturele instellingen en creatieve broedplaatsen

 • Duur en deelnemers
  De werksessie duurt ongeveer 3 uur en wordt op een nader te kiezen locatie georganiseerd. Per sessie is er plaats voor ongeveer 35 deelnemers.

 • Meer informatie over kosten en deelname:
  E-mail: info@binoq.nl
  Telefoon: 020 5141380