Project omschrijving

De J.C. Ruigrok Stichting beheert een fonds dat tot doel heeft  initiatieven te ondersteunen op het gebied van o.a. liefdadigheid, cultuur, sport & bewegen, natuur & milieu, alsmede sociaal-maatschappelijke projecten.

Birgitta de Gruijter trad dit voorjaar toe tot het bestuur. Birgitta zit in het directieteam van i2i als chief operating officer. I2i richt zich op een effectieve en innovatieve beheersing van de kosten van de gezondheidszorg. Daarvoor was ze business manager bij GS1 Nederlanden werkte ze o.a. in het management bij Philips op het gebied van internationaal beleid en marketing. Tot voor kort zat ze in de RvT van het Jantje Beton, waarvan haar zittingstermijn afliep.