De Kleurrijke Top 100 is een lijst van invloedrijke en kleurrijke Nederlanders als antwoord op de huidige top lijsten zoals de Quote500, de top 200 van de Volkskrant en de top 100 van OPZIJ. Binoq atana is sinds 2013 vaste samenwerkingspartner van de Kleurrijke Top 100. Elk jaar leveren wij 10 biculturele toppers voor de categorie bestuurders en toezichthouders. Daarvoor putten wij uit ons rijke ATANA netwerk dat wij sinds 2000 zorgvuldig hebben opgebouwd.

Het doel van De Kleurrijke Top 100 is om de media en het bedrijfsleven te inspireren met kleurrijke persoonlijkheden en de link te leggen met een netwerk waar zij niet zo snel toegang tot hebben. Feit blijft dat mensen met een culturele achtergrond achterblijven m.b.t. zichtbaarheid en geen  aansluiting vinden met een relatief wit netwerk. De Top 100 probeert een brug te slaan tussen verschillende werelden en deze met elkaar in verbinding te brengen door de mensen zichtbaar(der) te maken voor bedrijven, overheid, publiek gefinancierde sectoren als zorg en onderwijs en het culturele maatschappelijke veld.