Workshop: diversiteit en inclusiviteit

Veel organisaties zetten zich in om diverser en inclusiever te worden. Ze willen een inclusieve werkcultuur creëren en gericht werken aan een diverser personeelsbestand. Een waardevolle stap die vertaald moet gaan worden in concrete acties. Die zijn voor elk team en voor elk werkterrein verschillend. In deze workshop gaan we op zoek naar jouw persoonlijke visie en actiepunten voor jouw eigen werkomgeving. De workshop wordt verzorgd door Ghieslaine Guardiola en Richtje Sybesma.

Why
In onze workshop staat de vraag centraal: waarom is diversiteit en inclusiviteit van belang voor jouw team/organisatie. Pas als de organisatie helder heeft wat de urgentie hiervan is, waarom het zinvol is om hierop te investeren, kan het overgaan tot actie. Daarom wordt op interactieve wijze ingezoomd op ‘the why’, die iedereen voor zichzelf en voor de eigen werkomgeving gaat bepalen.

What
Vanuit ‘the why’ gaan we concrete acties formuleren. Welke maatregelen kan je nemen om ervoor te zorgen dat een organisatie van binnenuit verandert? Helpt het om alleen het Personeelsbeleid aan te pakken of moet het breder? Wat kunnen we doen om onze d&i doelen te bereiken?

How
We gaan in op een praktijkvoorbeelden van organisaties die hierin al de nodige stappen hebben gezet. We leggen de basis voor een stappenplan hoe de organisatie op een efficiënte manier diversiteit en inclusiviteit kunnen stimuleren op de vier P’s.

Opbrengst
Na deze sessie hebben de deelnemers:

  • een visie op het gebied van diversiteit en inclusie voor de eigen werkomgeving
  • concrete handreikingen en voorbeelden over hoe je vanuit het personeelsbeleid tot gerichte stappen kunt komen om de organisatie op diverser te maken
  • een eerste aanzet tot het formuleren van doelen en acties

Deelnemers
De workshop is bedoeld voor rond de 30 tot 40 personen en duurt 60 tot 90 minuten (nader in overleg te bepalen).


Docenten

Richtje Sybesma is directeur van binoq atana. Zij is onderzoeker, beleidsmaker en adviseur op het gebied van diversiteit & inclusiviteit. Ze was verantwoordelijk voor de campagne rondom de Code Diversiteit en Inclusie binnen de culturele sector. Verder zet zij in op diversiteit aan de top bij organisaties via het ATANA-programma door middel van het trainen en matchen van bestuurders en toezichthouders.

Ghieslaine Guardiola werkt als actrice, komiek, mc, host en zangeres. Ze is adviseur voor de meerjarige aanvragen 2021-2024 bij Fonds Podiumkunsten. Ze trad op met verschillende podiumkunstgezelschappen als tgMonk, ISH & Station House Opera. Van 2011 tot 2017 zette zij zich actief in voor ACT (Acteursbelangen). Ze is lid van de Task Force gericht op een inclusief beleid binnen de film-& televisiewereld.