Project omschrijving

De adviescommissies bij het AFK voor de behandeling van de vierjarige subsidies 2021-2024 zijn ingesteld. Voor de verschillende disciplines zijn er in totaal acht adviescommissies samengesteld, die onder leiding staan van onafhankelijke voorzitters. Van de acht voorzitters heeft ATANA er zes voorgedragen. Dit zijn: Rocky Tuhuteru (Erfgoed & Musea), Jacinta Duttenhofer (Beeldend), Aldith Hunkar (Muziek & Muziektheater), Jerry Straub (Theater), Virna Ten-Jet-Foei (Cultuureducatie) en Antoin Deul (Film). De overige twee zijn Hester Keesmaat (Dans) en Kim Wannet (Letteren).

Voor de commissies zelf heeft ATANA ook 14 leden voorgedragen – verspreid over alle 8 de commissies. De inzet was om er voor te zorgen dat de diversiteit in brede zin zou zijn gewaarborgd en dat is gelukt.