Plaats: Enschede
Sluitingsdatum: 10-04-2023
Website: https://www.sonnevanck.nl/

over Theater Sonnevanck

Theater Sonnevanck is een landelijk jeugdtheatergezelschap, met Enschede als thuisbasis. Sonnevanck maakt onderdeel uit van de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) en richt zich op nieuw, maatschappelijk relevant muziektheater. We spelen ruim 450 voorstellingen per jaar in de landelijke theaters, in speellokalen van basisscholen en op schoolpleinen van scholen voor voortgezet onderwijs in onze vrachtwagentrailer.

Het gezelschap wil met actueel muziektheater bijdragen aan de groei van kinderen en jongeren uit alle lagen van de samenleving tot ruimdenkende volwassenen, die in staat zijn met tegenstrijdigheden en meervoudige waarheden om te gaan. Zo versterken we het creatief en probleemoplossend vermogen van de maatschappij. Naast het maken van voorstellingen werkt Sonnevanck aan ambitieuze doelen op het gebied van cultuureducatie en van talentontwikkeling van jonge makers, acteurs, schrijvers en componisten.


Functieomschrijving:

Theater Sonnevanck in Enschede zoekt een nieuw Lid Raad van Toezicht

In de komende jaren wil Sonnevanck:

 • de diversiteit van de mensen op het podium, in de zaal en in de organisatie vergroten
 • de artistieke identiteit als muziektheater gezelschap bestendigen en versterken
 • de rol als aanjager van cultuureducatie met kwaliteit op stedelijk en regionaal niveau verder uitbouwen
 • de huidige samenwerkingen met artistieke partners versterken en verdiepen
 • invulling geven aan een actieve rol van het gezelschap in de cultuurregio Twente en landsdeel Oost

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat op dit moment uit vijf onafhankelijke leden, die in gezamenlijkheid en op basis van uiteenlopende individuele kennis, ervaring en achtergrond het toezicht op de activiteiten van het gezelschap uitvoeren. De RvT is kritisch en adviseert gevraagd en ongevraagd de tweehoofdige directie/bestuurders (artistiek en zakelijk). Jaarlijks wordt vier tot vijf keer vergaderd. De Raad van Toezicht vervult haar rol vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie. Deze doelstelling wordt zorgvuldig bewaakt, evenals de continuïteit van de organisatie. De RvT waarborgt onafhankelijkheid, deskundigheid en diversiteit in haar samenstelling. De Raad van Toezicht onderschrijft zowel de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code als de Code Diversiteit en Inclusie.

Het lid dat wij zoeken:

 • heeft een brede culturele en maatschappelijke achtergrond en interesse
 • heeft affiniteit met de missie en visie van theater Sonnevanck
 • is in staat om met de directie de komende jaren vanuit een positief kritische houding te reflecteren op haar bepaling van de maatschappelijke koers
 • heeft een visie op diversiteit en inclusie
 • heeft relevante bestuurlijke ervaring
 • heeft kennis over het goed functioneren van de governance conform de code
 • kan vanuit de rol van RvT-lid verbindingen leggen of toegang verschaffen tot relevante netwerken in stad, regio en landelijk

Wij bieden:

 • betrokkenheid bij een gedreven gezelschap, dat toonaangevend is in het maken van muziektheater voor kinderen en jongeren. Met de ambitie om de plek en betekenis midden in de samenleving te behouden en verder uit te bouwen
 • een betrokken en samenwerkende RvT met een goede en open vergadersfeer
 • uitnodigingen voor premières en alle voorstellingen in eigen huis
 • jaarlijks een vaste onkostenvergoeding

De Raad streeft naar meer diversiteit en nodigt nadrukkelijk kandidaten uit die vanuit andere perspectieven een bijdrage kunnen leveren.

Informatie en reageren:
De werving wordt begeleid door binoq atana. Voor vragen kunt u contact opnemen met Richtje Sybesma, directeur van binoq atana, via 020 5141380 of per mail via info@binoq.nl.

Bent u geïnteresseerd in deze positie en voldoet u aan het functieprofiel? Uw sollicitatie, gericht aan mevrouw T. den Ham, voorzitter van de sollicitatiecommissie, kunt u met motivatiebrief en cv tot 10 april 2023 sturen naar info@binoq.nl o.v.v. sollicitatie lid raad van toezicht Sonnevanck. Zodra uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging.

Selectiegesprekken met de benoemingscommissie vinden plaats in eind april/mei. Geselecteerde kandidaten worden daarvan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk een week van tevoren op de hoogte gesteld.terug naar overzicht
2023-03-01T17:55:34+01:00