Plaats: Amsterdam
Sluitingsdatum: 30-06-2022
Website: http://www.concertvrienden.nl

over Vereniging Vrienden Concertgebouw en Concertgebouworkest

Met ruim 25.000 leden is de Vereniging Vrienden van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest de grootste culturele vereniging van Nederland. De Vereniging verbindt mensen van alle leeftijden aan Het Concertgebouw en het Concertgebouworkest en ondersteunt beide organisaties bij het realiseren van hun ambities. De Vereniging vormt de basis van de loyaliteitsprogramma's van Het Concertgebouw en het Concertgebouworkest. Een van de hoofddoelstellingen van de Vereniging is het generen van nieuw publiek en in toenemende mate het initieren en ontwikkelen van nieuwe programmering en concertformats.

De Vereniging voert drie merken; Concertvrienden is het platform voor muziekliefhebbers van 35 jaar en ouder, subvereniging Entrée is de jongerentak voor leden tot 35 jaar. De Vereniging is ook uitgever van muziekmagazine Preludium, het muziekmagazine van Het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest met 7000 abonnees dat 10 x per jaar verschijnt.

De Vereniging is een jonge en actieve club en organiseert ieder seizoen een groot aantal eigen activiteiten, deels i.s.m. Entrée, Het Concertgebouw en het Concertgebouworkest. Deze varieren van eigen concertformats (o.a. Music Bowl, Het Koningsnachtconcert, Currents, Triple Twintig, Klapstuk en de Close-up kamermuziekserie), tot speciale evenementen en randprogrammering rondom de concerten in Het Concertgebouw. Bij de Vereniging werken elf medewerkers en ca. 30 vrijwilligers.


Functieomschrijving:

De Vereniging Vrienden van het Concertgebouw en Concertgebouworkest zoekt TWEE bestuursleden: juridisch en marketing/digitalisering.

Het bestuur
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging en functioneert op afstand. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris. Een van de bestuursleden vertegenwoordigt de Vereniging binnen het bestuur van Entrée. Andersom wordt Entrée ook vertegenwoordigd binnen het bestuur van de Vereniging, momenteel door twee personen.
Het bestuur komt tenminste viermaal per jaar in vergadering bijeen, waarvan een keer voor de algemene ledenvergadering. Het bestuur is onbezoldigd. Leden van het bestuur treden periodiek af. Benoemingen en eventuele herbenoemingen gebeuren voor een termijn van drie jaar tot een maximum van drie termijnen.

Algemeen profiel
Voor alle bestuursleden geldt dat zij beschikken over:
• affiniteit met (klassieke) muziek
• algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
• een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
• het vermogen en de attitude om de organisatie met raad en als klankbord terzijde te staan;
• het vermogen om het beleid en het functioneren van de vereniging te toetsen;
• integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
• het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de beleids- en activiteitenplannen
• organisatiesensitiviteit
• voldoende beschikbaarheid voor het bijwonen van vier vergaderingen per jaar en tussentijds fungeren als klankbord

Specifieke profieleisen
Het bestuur van de Vereniging is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden:
• een secretaris met een juridische achtergrond. Deze persoon gaat deel uit maken van het dagelijks bestuur. Moet beschikken over de persoonlijkheid en achtergrond om bij besluitvorming van juridische kwesties een adviserende rol naar de overige leden van het bestuur te kunnen vervullen.
• een algemeen lid met kennis van marketing en/of digitalisering. Deze persoon gaat namens de Vereniging deelnemen aan de vergaderingen van Entrée (ongeveer drie keer per jaar). Bij voorkeur beschikt deze persoon over kennis over publieksbereik en het verbinding kunnen maken met verschillende doelgroepen.

Voor beide functies geldt dat personen met bestuurlijke ambities, die nog geen of weinig ervaring hebben in een toezichthoudende en/of bestuurlijke rol kunnen reageren. Er is voldoende ruimte binnen dit bestuur om je verder te ontwikkelen.

Het bestuur wil met de leden een afspiegeling zijn van de stad waarbij het gaat om genders, leeftijd, culturele diversiteit, fysieke beperkingen, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status en opleidingsniveau.

Reageren
We zien je motivatiebrief en cv graag voor 1 juli 2022 digitaal tegemoet via info@binoq.nl onder vermelding van sollicitatie bestuur Concertvrienden.

Meer informatie is te verkrijgen bij Richtje Sybesma via 020 514 13 80 of per mail via info@binoq.nlterug naar overzicht
2022-05-25T18:03:30+02:00