Plaats: Den Haag
Sluitingsdatum: 15-07-2022
Website: http://www.oneplanet.nl

over Museon-Omniversum

Museon-Omniversum motiveert haar bezoekers een actieve houding als wereldburger aan te nemen. Dit doen wij door te inspireren en te enthousiasmeren om onze planeet met respect te behandelen en te verbeteren. Wij delen het avontuur van de zoektocht naar oplossingen om van de wereld een betere plek te maken. Vanuit onze fascinatie en liefde voor de aarde zetten we letterlijk alles in. Onze museale collectie, programmering, kennis en ook ons netwerk.


Functieomschrijving:

Museon-Omniversum zoekt voor haar Raad van Toezicht twee nieuwe leden

Op dit moment zoeken we twee nieuwe RvT-leden met de profielen onderwijs & innovatie en entertainment & horeca.

Functieomschrijving en profiel
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zeven leden. De Raad ondersteunt en controleert op hoofdlijnen en staat de directie, daar waar nodig, met raad en daad bij. De Raad van Toezicht vergadert vijf keer per jaar. Daarnaast representeren de RvT-leden het museum bij openingen en andere belangrijke activiteiten van het museum. De RvT onderschrijft de Code Cultural Governance.

Voor alle RvT-leden geldt het volgende:

 • Kan kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de Raad en heeft hierbij geen tegenstrijdig belang.
 • In staat het beleid van het bestuur op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directeur-bestuurder in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan.
 • Heeft een brede culturele en maatschappelijke belangstelling en affiniteit met de missie en ambitie van Museon-Omniversum.
 • Beschikt over een goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen (landelijk en in de gemeente Den Haag).
 • Beschikt over een relevant veelzijdig netwerk en is bereid zijn dit in te zetten voor het museum.
 • Heeft grote affiniteit met duurzaamheid en wereldburgerschap. Beschikt over voldoende tijd om deze taak te vervullen.

Specifieke profieleisen
In verband het met rooster van aftreden ontstaan er twee vacatures. Er is behoefte aan een nieuw lid met een onderwijs profiel en iemand die thuis is in entertainment/leisure/horeca. Aanvullend op bovengenoemde profieleisen gelden een aantal specifieke profieleisen.

Specifieke eisen onderwijs profiel:

 • Goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen en belangrijke trends in het onderwijs.
 • Ervaring als bestuurder, manager of leerkracht in het VO of MBO, bij voorkeur in de Den Haag en omgeving.
 • Goed inzicht in de ontwikkelingen binnen en van de leefwereld van de doelgroep

Specifieke eisen entertainment/leisure/horeca profiel:

 • Goed op de hoogte van actuele en belangrijke trends en ontwikkelingen in de evenementenbranche en/of horeca.
 • Kennis van aanpak en strategie op het gebied van marketing, publieksontwikkeling en/of hospitality
 • Ervaring in een leidinggevende functie binnen de evenementenbranche of horeca

Gezien de samenstelling en ervaring van de Raad is het mogelijk dat één van de twee nieuwe leden geen bestuurlijke of toezichthoudende ervaring heeft, maar wel beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden. Het bestuur streeft naar een zo evenwichtig mogelijke samenstelling met aandacht voor, onder andere, gender, culturele diversiteit en leeftijd.

Benoeming
De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Informatie en reageren
De werving wordt begeleid door binoq atana. Voor vragen kunt u contact opnemen met Richtje Sybesma, directeur van binoq atana, via 020 5141380 of per mail via info@binoq.nl.

Belangstellenden kunnen hun cv en motivatie voor 15 juli 2022 mailen naar binoq atana, via info@binoq.nl o.v.v. ‘sollicitatie RvT Museon-Omniversum’.

In verband met de vakantieperiode vinden de gesprekken in de eerste helft van september 2022 plaats.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.terug naar overzicht
2022-06-22T12:15:51+02:00