Binoq atana zorgde in het najaar van 2019 de ATANA Traineeship in Amsterdam. Deze traineeship is een onderdeel van  het programma Divers en Inclusief aan de Top. Het ATANA Traineeship bood 16 ATANEZEN de mogelijkheid om een jaar mee te lopen in een bestuur of Raad van Toezicht, bij een Amsterdamse broedplaats of culturele instelling. Behalve dat de trainees deelnamen aan de ATANA Training, namen de zittende leden van de directie, bestuur en/of raad van toezicht deel aan de werksessie inclusief leiderschap. Hiermee hebben de organisaties enerzijds gewerkt aan een diversere en inclusievere organisatie. Anderzijds werd door de organisaties bijgedragen aan het creëren van een nieuwe diverse pool bestuurders en toezichthouders voor de creatieve en culturele sector van Amsterdam.

Het programma kwam tot stand met steun van de gemeente Amsterdam (afdeling Kunst en Cultuur en Bureau Broedplaatsen). Instellingen die meededen waren: A-Lab, Cinetol, Contact, Eye Film Museum, Muziekgebouw aan ’t IJ, Muziekschool Amsterdam, NEMO science museum, OT301, Publieke Omroep Amsterdam, Ragazze Quartret, BOGOTÁ, Stichting Educatieve Projecten SEP, Tempel, TENT Circustheater Producties, Treehouse, Tugela85, Waag technology & society.