Op dit moment bouwen we aan een Noord-Nederlandse variant van het ATANA programma, te beginnen in Groningen. Een divers, inclusief en gelijkwaardig team is hard nodig om alle perspectieven uit de stad en de regio mee te nemen in de besluitvorming en het toezicht.

ATANA Divers en Inclusief aan de Top is hét programma om hierin ook in Noord-Nederland concrete stappen te zetten.

Groningers met bestuurlijke ambities die de diversiteit van de stad/regio vertegenwoordigen worden met dit programma klaargestoomd voor de bestuurlijke top. Zittende bestuurders/toezichthouders krijgen de kans zich in te zetten voor meer inclusief leiderschap.

Een leerplek binnen een bestuur of raad van toezicht geeft de ATANA board potentials de kans de theorie uit de ATANA training toe te passen en kennis te maken met de actuele praktijk van het toezicht houden.

De instellingen die een leerplek beschikbaar stellen krijgen de kans om te werken aan diversiteit en inclusiviteit. Ze krijgen een ‘verplichte’ trainingssessie over inclusief leiderschap en de verrijking in hun bestuur of raad van toezicht met iemand met een ander perspectief.

Binnen het bestuur/de raad van toezicht werpt iemand zich op als mentor. Daar waar de mentor feedback geeft op en vragen beantwoordt van de trainee, zal de mentor zich ook openstellen voor de feedback van de trainee. Het is een proces van crossmentoringship waarin deelnemers op een gelijkwaardige manier met elkaar in gesprek zijn en van elkaar en van elkaars verschillen, leren.

ATANA TRAINEESHIP

Wat houdt het ATANA Traineeship in en hoe geef ik mij op? Klik op onderstaande knop voor informatie over de aanpak, inhoud en kosten.

ATANA TRAINEESHIP

D&I AAN DE TOP

Wil je als bestuur of Raad van Toezicht een leerplek beschikbaar stellen? Klik op onderstaande knop voor meer informatie.

D&I AAN DE TOP

FLYER

Wil je je Bestuur, RvT of een ‘board potential attenderen op ATANA? Stuur ze onze flyer met kort maar krachtig alle info over het programma.

DOWNLOAD

Diversiteit en inclusie gaan samen.

Het is net als in en uitademen, je moet ze allebei doen – anders komt het niet goed. De transitie om organisaties en instellingen gelijkwaardiger en inclusiever te maken, is een proces waar iedereen verantwoordelijkheid in moet nemen en waar we durven open te staan en te leren van elkaar.

Daarom ben ik blij dat ik als mede-initatiefnemer aan de start heb gestaan van Atana Noord-Nederland (start in Groningen), een programma dat zich richt op het diversifiëren van besturen en raden van toezicht, via training, matching en netwerk. Deze drie elementen gaan net als diversiteit, inclusie samen en zo bouwen we aan meer diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid ook aan de top.

Mijn ervaring als bestuurder en mijn netwerk zet ik graag in om samen Noord-Nederland inclusiever te maken.

Glimina Chakor
Tweede Kamerlid voor Groenlinks/PvdA

Onze samenleving is divers

Diversiteit geeft kleur aan onze samenleving en is er een onverbrekelijk onderdeel van. Dat vinden we vaak wel maar we weten het slecht te vertalen in actie. Toen ik in 2003 zelf deelnam aan het ATANA-programma in Amsterdam ging er een wereld voor me open. Een wereld van mogelijkheden en talenten die we als maatschappij zo slecht weten te betrekken.

Ik heb geleerd en ervaren dat het om een verandering van twee kanten gaat: enerzijds dat we ons als instellingen inhoudelijk bewegen naar een meer diverse doelgroep en anderzijds dat we mensen met een diverse achtergrond helpen om mee te doen in de culturele sector.
Sinds 6 jaar woon en werk ik in Groningen en ik heb gemerkt dat we te makkelijk denken dat dit een onderwerp is dat meer in de randstad speelt dan in Groningen. Daarom dat ik het initiatief nam om de kracht van ATANA ook n Groningen te benutten.

Pim Luiten
Aanjager ATANA Noord-Nederland, bestuurslid Stichting Bestuurlijke Diversiteit NL