De ATANA training is bedoeld mensen met bestuurlijke ambities. Daarnaast vormen persoonlijke kwaliteit en motivatie een belangrijk criterium. Verder staan wij voor diversifiëren van besturen, raden van toezicht en raden van commissarissen waarbij het bij ons gaat om diversiteit in brede zin: culturele diversiteit, gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau en leeftijd. Bij aanmelding ontvangen wij graag een CV en een mail met een korte motivatie waarom je aan de training zou willen deelnemen. 

profiel deelnemers

  • enig bestuurlijk inzicht, hoeft niet per se vanuit bestuurlijke rol, kan vanuit verschillende perspectieven het geval zijn

  • kennis van het culturele en/of maatschappelijke werkveld is een pre, niet noodzakelijk

  • voldoende motivatie om naast een drukke werkkring al dan niet betaald deel te gaan uitmaken van het bestuurlijk apparaat van een culturele of maatschappelijke instelling;

  • de bereidheid daarin tijd te investeren zonder een noemenswaardige geldelijke vergoeding;

  • gemotiveerd om aan het atana trainingsprogramma mee te doen.

Er is een eigen bijdrage voor deelname aan het trainingsprogramma. Per ronde starten we met ongeveer 15 deelnemers.

    Ik heb de privacyverklaring gelezen en ga ermee akkoord.