Het opleidingstraject is bedoeld mensen met bestuurlijke ambities. Daarnaast vormen persoonlijke kwaliteit en motivatie een belangrijk criterium. Omdat wij bijdragen aan het diversifiëren van besturen en raden van toezicht richten wij ons op jongeren, vrouwen en mensen met een dubbele culturele bagage. Bij aanmelding ontvangen wij graag een CV en een mail met een korte motivatie waarom je aan de training zou willen deelnemen. 

profiel deelnemers

  • ervaring in het culturele en/of maatschappelijke veld afhankelijk van het programma, met besturen of met beide, maar niet noodzakelijk als professional op die terreinen
  • een academisch niveau van denken en werken – maar dat niveau kan ook goed langs andere wegen bereikt zijn;

  • een academisch niveau van denken en werken – maar dat niveau kan ook goed langs andere wegen bereikt zijn;

  • voldoende motivatie om naast een drukke werkkring al dan niet betaald deel te gaan uitmaken van het bestuurlijk apparaat van een culturele of maatschappelijke instelling;

  • de bereidheid daarin tijd te investeren zonder een noemenswaardige geldelijke vergoeding;

  • gemotiveerd om aan het atana trainingsprogramma mee te doen.

Er is een eigen bijdrage voor deelname aan het trainingsprogramma. Per ronde starten we met rond de 15 deelnemers.

    Ik heb de privacyverklaring gelezen en ga ermee akkoord.