Eind januari vond de aftrap plaats van het ATANA Traineeship in Den Haag. Wethouder Cultuur Saskia Bruines ging in gesprek met de 12 atanezen over hun motivatie en bestuurlijke ambities. Behalve de atanezen waren hun mentoren aanwezig van de culturele instellingen die een leerplek in hun bestuur of RvT beschikbaar stellen.

Wethouder Bruines benadrukte opnieuw dat het ATANA programma nog altijd nodig is. Ze kent het vanaf de start zo’n 25 jaar geleden en blijkbaar is dit iets van de lange adem. De gemeente Den Haag ondersteunt het programma omdat ze instellingen in de gelegenheid willen stellen te investeren in meer diversiteit aan de top. Na de verhalen van de atanezen die vertelden waarom ze meedoen aan ATANA, gaf ze aan bewondering te hebben voor de groep en er alle vertrouwen in te hebben dat hier een mooie nieuwe groep toezichthouders staat.

Na haar vertrek werd in groepen gewerkt aan een casus om de rol van toezichthouder scherp te krijgen. Er werd flink ingezoomd op de scheiding van de rollen tussen directeur, bestuurder en toezichthouder.

Aan ATANA Den Haag doen de volgende instellingen mee: Theater De Vaillant, Stroom, Percossa, Kunstmuseum, Crossing Border, Lonneke van Leth, Writers Unlimited, Haags Historisch Museum, Museon-Omniversum, Art-S-Cool, Korzo en WEST Den Haag.

ATANA Den Haag is mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van de gemeente Den Haag.