7 november 2019, vanaf 18.30 uur

Wiebe Draijer | Domenica Ghidei Biidu | Hélène Oppatja | Igor Ivakic

over

VRAAG & AANBOD

Op donderdag 7 november 2019 organiseert ATANA in samenwerking met Rabobank een bijeenkomst over de kloof tussen Vraag en Aanbod. Voorzitter van de groepsdirectie van Rabobank Wiebe Draijer gaf onlangs aan het percentage medewerkers in de top 200 binnen Rabobank met een cultureel diverse achtergrond voor 2020 te willen verdubbelen (van 3,5% naar ten minste 7%). Er wordt alles aan gedaan de juiste mensen binnen te halen maar het lukt maar mondjesmaat.

ATANA is een netwerk van hoogopgeleide bestuurders en toezichthouders die zitten op topfuncties binnen publieke en private organisaties. Volgens het ATANA netwerk is er voldoende aanbod als het gaat om multiculturele toptalenten. Waarom lukt het veel organisaties dan toch niet? Ze zijn er toch?! Een dialoog over hoe we de krachten kunnen bundelen en effectief stappen kunnen zetten die kloof te dichten.

Vier sprekers zullen via een korte pitch over ‘Vraag en Aanbod’ het gesprek aangaan met het publiek. Doel is door kennisdeling beter zicht te krijgen op wat doelmatige stappen kunnen zijn om culturele diversiteit binnen de Rabobank en andere bedrijven te stimuleren maar ook om te kijken waar het mis gaat.

Sprekers zijn:
Wiebe Draijer, voorzitter groepsdirectie Rabobank
Domenica Ghidei Biidu, strategisch adviseur inclusie en diversiteit
Hélène Oppatja, voormalig RvC-lid Rabobank en gemeentesecretaris in Wassenaar
Igor Ivakic, voorzitter ATANA en directeur Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid

Na elke spreker volgt een gesprek met het publiek onder leiding van Bouchra Talidi (voormalig hoofd Diversiteit van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Na vier blokken van uitwisseling van kennis en standpunten maken we de balans op gericht op concrete vervolgstappen.

Na het inhoudelijke programma is het tijd voor het ATANA STAATSIEPORTRET 2019 en de netwerkborrel.

Locatie: HOOFDKANTOOR RABOBANK Croeselaan 18 3521 CB Utrecht

Programma
18.30 Ontvangst met koffie, thee en hapje
19.00 Welkom door ATANA
Hoofdprogramma met gastsprekers en debat
ATANA STAATSIEPORTRET 2019
20:30 Borrel en napraten
21.00 afsluiting

Toegang tot de ATANA sociëteit is gratis, ivm de locatie bij de Rabobank is AANMELDEN verplicht.

Klik op bovenstaande link of stuur een mailtje naar info@binoq.nl o.v.v. ‘aanmelding ATANA/Rabo soos’ met de namen van de personen die komen.