Kort geleden bepleitte de SER met een weloverwogen betoog krachtig het verbeteren van de diversiteit aan de top en voorzitter Mariëtte Hamer ging die kar persoonlijk trekken. Een belangrijk signaal. De nieuwe Denktank Coronacrisis van deze zelfde SER zal dan wel meteen profiteren van deze nieuwe inzichten. Zeker nu Mariëtte Hamer ook daar het voortouw inneemt.

Maar nee. Dan lopen we blijkbaar te hard van stapel.

Naast Mariëtte Hamer (voorzitter van de SER én voorzitter van de Alliantie Diversiteit aan de Top) zitten onder andere Kim Putters van het SCP en Klaas Knot van De Nederlandse Bank in de denktank (zie foto). Voor de rest is gekozen voor de voorzitters van het CBP, het CBS, de VNG, de WRR, AWVN, FNV, de Onderwijsraad, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en instituut Clingendael. Instituties die geacht worden ons geld, het onderwijs, de werkgevers, werknemers, gemeenten en wetenschappers te vertegenwoordigen. Met het kiezen voor hun directeuren en voorzitters weet je van te voren dat het vooral mannen (12 van de 17) zijn en, op misschien een enkele persoon na, niet cultureel divers.

Een Intelligent Herstelbeleid vraagt om input vanuit een breed perspectief, met vernieuwende ideeën vanuit de hele samenleving. En representatie van de samenleving loopt niet per se langs de lijnen van de sociale partners en overheidsdiensten. Als het gaat om innovatie, duurzaamheid, sociale cohesie en inclusie zijn andere aspecten minstens zo van belang: kunst en cultuur, creatieve industrie, het maatschappelijk middenveld, het milieu en de diversiteit in de samenleving. En natuurlijk heb je dan vervolgens scherpe denkers nodig met een duidelijke visie op de toekomst.

Vanuit ATANA kunnen we er zo een aantal voordragen die vanuit al hun ervaring, kennis en kunde een wezenlijk bijdrage zouden kunnen leveren aan een duurzame corona-aanpak. Tanja Jadnanansingh (bestuurder lokaal en rijksniveau), Igor Ivakic (jeugdgezondheidszorg/vluchtelingenwerk), Diantha Rumahlewang (Onderwijsvernieuwing) en Aytun Aydin (Empowerment Jong talent, grass roots ondernemer) en Chokri Mousaoui (Duurzaamheid, Internationaal Ondernemerschap), Jahkini Bisselink (jongerenvertegenwoordiger VN) en Clayde Menso (kunst en cultuur). En zo zijn er nog veel meer.

Wil je Nederland op een duurzame en toekomstbestendige manier door de coronacrisis leiden, zal je verder moeten denken dan de gebruikelijke instituties die keer op keer binnen dezelfde kaders, vanuit al hun goede intenties dezelfde liedjes afdraaien. Mariëtte Hamer heeft als voorzitter van de Alliantie Diversiteit aan de Top het belang van representatie onderschreven. Terwijl (jong!) Nederland de straten op gaat om discriminatie een halt toe te roepen heeft ze nu de kans dit concreet te maken. ATANA staat in de startblokken. Kom maar op! #ATANA #BlijfGezondBlijfDivers #cultuurinclusief.

Richtje Sybesma
directeur binoq atana