“Kijk om je heen, dit is hoe Nederland er nu uitziet. De rest is allemaal kletskoek.”

Op 15 juni 2023 overleed Rob Boonzajer Flaes de bedenker en grondlegger van ATANA. Een groot verlies voor ons allen. Een artiest, woordkunstenaar, schrijver, muzikant, filmmaker, antropoloog, hij was zoveel meer.

Rob startte met ATANA op de valreep van de vorige eeuw. De culturele sector werd bestuurd door allemaal respectabele – voornamelijk – heren. Lieden die elkaar kenden en elkaar de bestuursplekken toeschoven. Zoals Rob vaak zei: ‘Ik kwam alleen mijzelf tegen. Dat moest anders.’ Omringd door medestanders werd het fundament gelegd van ATANA als tegenhanger van het old boys network volgens het principe van friends of friends. ‘Wat zij kunnen, kunnen wij ook’, was het motto.

De ATANA bijeenkomsten in Arti werden legendarisch en staan in velen geheugens gegrift. Niet in het minst door de scherpe, ontregelende en inspirerende praatjes van Rob. Het werd een beweging zoals hij voor ogen had. Een netwerk dat klaarstond om het stokje van een oudere generatie over te nemen. Het lukte, het kan altijd beter, maar het lukte.

Toen Rob in 2008 afscheid nam van binoq als directeur, bleef hij betrokken bij zijn ATANA. Vele jaren nog als docent en tot op heden als aanjager en grote steun. We bouwden zijn concept en gedachtegoed verder uit. Hij was trots en blij dat het altijd maar doorging. ‘Geweldig! Of het nooit is weggeweest’, appte hij toen er onlangs weer een verse ploeg atanezen was klaargestoomd.

De teller staat op 46 ATANA rondes met nog eens 2 nieuwe programma’s in Den Haag en Groningen in de startblokken. Na 24 jaar zijn we met bijna 1000 atanezen.

Tijdens de ATANA soos afgelopen woensdag, de dag voor zijn overlijden, klonk er applaus. Voor Rob. Voor alles wat hij voor ons heeft betekend. Onze bevlogen roerganger. We gaan hem ongelooflijk missen.

Samen met alle atanezen, zetten wij zijn gedachtegoed voort.

We wensen Maaike, Boris, Dirk, Ties en al zijn naasten veel sterkte toe met dit grote verlies.

Namens bestuur en team ATANA,

Richtje Sybesma

Dr. Rob Boonzajer Flaes (6-3-1947) was antropoloog. Belangrijkste terreinen: visuele antropologie en etnomusicologie. Hij was theatermuzikant bij Orkater, Werkteater, Peter Faber, Gebroeders Flint en tot voor kort bij de Navertellers. Was bouwpastoor bij onder meer Binger Filmlab, SICA, ATANA, Mocca Cultuureducatie Amsterdam. Was als onderzoeker betrokken bij onder meer OCW, Filmfonds, AFK, EYE, SICA, WMFN, Erfgoed Nederland en vele kleinere organisaties. Was Kroonlid van de Raad voor Cultuur op de terreinen amateurkunst en intercultureel. Hij was de laatste jaren als commissaris van De Taalstudio nauw betrokken bij het Drongo , eerst een talenfestival en nu het platform voor meertaligheid.