Al decennia lang praten we over nut en noodzaak van diversiteit aan de top. Maar hoe breng je dat echt in de praktijk? Op 23 maart 2023 organiseerden we de ATANA Groningen startbijeenkomst over nut en noodzaak van diversiteit aan de top, de visie van de gemeente Groningen op dit vraagstuk en de inns & outs van het ATANA programma.

De bijeenkomst werd geopend door niemand minder dan de bevlogen Rabin Baldewsingh, Nationaal coördinator Discriminatie en Racisme. Ook Wethouder Manouska Molema van Gemeente Groningen toonde haar betrokkenheid in haar bijdrage over het belang van inclusie en de rol van de gemeente. De afsluiting met spoken word-artiest Cissy Joan was prachtig en bijzonder prikkelend.

Rabin Baldewsingh ging in op het tegengaan van discriminatie en het belang van representatie in de top van organisaties, waar oog moet zijn voor de diverse samenleving. Hij refereerde aan zijn positieve ervaring met ATANA in Den Haag, waar hij destijds wethouder was, en de effecten die doorsijpelen naar de organisatie.

OFFICIEEL GESTART
Met deze bijeenkomst zijn we officieel gestart met ATANA Groningen. We nodigen iedereen uit om samen met ons het initiatief te nemen om meer diversiteit en inclusie aan de top van organisaties te creëren. Juist daar waar de beslissingen genomen worden, willen we zorgen voor een afspiegeling van de samenleving. Daarvoor zetten we ATANA in dat zich richt op het diverser maken van besturen en raden van toezicht, via training, matching en netwerk.