Veel culturele instellingen hebben Diversiteit & Inclusie (D&I) hoog op de agenda staan. Ze willen zorgen voor een betere representatie in de organisatie en het aanbod, ze willen zorgen voor een goede aansluiting op een breed publiek, maar hoe doe je dat? Er zijn veel aanbieders in het veld met trainingen, workshops of andersoortige ondersteuning.

Om door het bos de bomen te kunnen zien is nu een wegwijzer ontwikkeld van organisaties die de cultuursector op uiteenlopende manieren kunnen ondersteunen. Op deze lijst staan organisaties die op het terrein van D&I met succes al de nodige mijlen hebben gemaakt en bekend zijn met de cultuursector en/of non-profit sector. Binoq atana is een van de organisaties die daarop is opgenomen waarbij het onder andere gaat om het ATANA matchingsaanbod van bestuurders en toezichthouders, de ATANA trainingen voor bestuurlijk talent, maar ook de uitvoering van de diversiteitsscan en het op maat advies als het gaat om de implementatie van diversiteit en inclusie op de vier P’s van Publiek, Personeel, Programma en Partners.

De trainingswijzer is van Code Diversiteit & Inclusie, een initiatief van de gezamenlijke brancheverenigingen in de culturele en creatieve sector en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het VSBfonds en de zes rijkscultuurfondsen. LKCA is penvoerder en verantwoordelijk voor de uitvoering en verdere ontwikkeling van Code Diversiteit & Inclusie.

Download hier de Trainingswijzer-Code-Diversiteit-en-Inclusie

Download hier Info Diversiteitsscan Cultuur