De wereld verandert voortdurend. Veranderingen volgen elkaar snel op en hebben impact op het bedrijfsleven. Van bedrijven wordt verwacht dat zij meebewegen met de markt, de samenleving, en inspelen op commerciële kansen en risico’s. Daar zijn mensen bij nodig die zicht hebben op de relevante ontwikkelingen en de samenleving van binnenuit kennen. Ook binnen de Raad van Commissarissen (RvC’s) en Toezichthouders (RvT’s).

Het toezicht moet vanuit de corporate governance code aan steeds meer eisen voldoen. Diversiteit is één van die eisen, precies om de redenen zoals hierboven omschreven. Meer diversiteit in de samenstelling leidt tot een meervoudig perspectief. Door de werving te richten op kandidaten van buiten het eigen netwerk zijn de leden (meer) onafhankelijk.

Het meervoudig perspectief van de leden voorkomt tunnelvisie en verhoogt het zelfkritisch vermogen.

BINOQ heeft een netwerk van toezichthouders en commissarissen die hieraan kunnen bijdragen. Onze toezichthouders en commissarissen zijn professionals met kennis van zaken, die een ander perspectief meebrengen.

BINOQ Commissaris staat voor het opleiden en matchen van commissarissen en toezichthouders die ervoor zorgen dat uw bedrijf aansluiting houdt op de markt en de samenleving die u bedient.

BINOQ COMMISSARIS
Met dit programma leer je het werk van een RvC van binnenuit kennen. Geen zware theoretische sessies, maar nuttige en diepgaande gesprekken met bestuurders en commissarissen die dit vak goed in de vingers hebben. Het programma biedt je de mogelijkheid kennis te maken met een vijftal Raden van Commissarissen. We bezoeken bedrijven en organisaties waarbij we het gesprek aangaan over een bepaald onderwerp. We zorgen voor een gevarieerd aantal organisaties, waarbij het kan gaan om een familiebedrijf, een beursgenoteerd bedrijf maar ook een woningbouwcorporatie of een pensioenfonds, telkens opererend in een ander werkgebied.

Thema’s die aan de orde komen zijn: Rol Raad van Commissarissen, Integriteit & Transparantie, Fraude & Risicomanagement, Effectief bestuur & toezicht, Representatie & Moreel kompas. Soms nodigen we een spreker uit die een onderwerp verder uitdiept.

Kosten: € 250,= ex btw
Periode: maart april mei 2024

Meer informatie? Neem contact met ons op via 020 514 1380 of mail naar [email protected]

contact