De wereld verandert voortdurend. Veranderingen volgen elkaar snel op en hebben impact op het bedrijfsleven. Van bedrijven wordt verwacht dat zij meebewegen met de markt, de samenleving, en inspelen op commerciële kansen en risico’s. Daar zijn mensen bij nodig die zicht hebben op de relevante ontwikkelingen en de samenleving van binnenuit kennen. Ook binnen de Raad van Commissarissen en Toezichthouders.

De aanwas van een nieuwe hoogopgeleide bi-culturele middenklasse groeit, maar aan de top van bedrijven, is deze groep niet of nauwelijks vertegenwoordigd.

Diversiteit aan de top is geen doel op zich. Diversiteit zorgt voor een breder perspectief, het vergroot het zelfkritisch vermogen en het draagt bij een betere reputatie van een bedrijf. En minstens zo belangrijk is dat diversiteit kan leiden tot verandering van gedrag, waarden en spelregels die meer inclusief zijn. Diversiteit aan de top is noodzakelijk om de uitdagingen waar uw bedrijf voor staat, aan te gaan.

BINOQ heeft een netwerk van toezichthouders en commissarissen die hieraan kunnen bijdragen. Onze toezichthouders en commissarissen zijn professionals met kennis van zaken, die een ander perspectief meebrengen.

BINOQ Commissaris staat voor het opleiden en matchen van commissarissen en toezichthouders die ervoor zorgen dat uw bedrijf aansluiting houdt op de markt en de samenleving die u bedient.

Meer informatie? Neem contact met ons op via 020 514 1380 of mail naar [email protected]

contact