In opdracht van Bureau Broedplaatsen verzorgden wij een presentatie over nut en noodzaak van bestuurlijke diversiteit tijdens de expertmeeting Governance: diversiteit & inclusiviteit. In het voortraject is meegewerkt aan de inhoud en opzet van de bijeenkomst waarin ‘bewustwording’ en ‘diversiteit als onderdeel van good governance’ centraal stonden.

Bureau Broedplaatsen is een onderdeel van de gemeente Amsterdam en maakt de transformatie van gebouwen tot broedplaats, mede mogelijk. Het Broedplaatsenbeleid gaat ervan uit dat groepen kunstenaars en creatieve ondernemers zelf het initiatief nemen waar zij zich willen vestigen en wat er nodig is om dat te realiseren. Bureau Broedplaatsen bedenkt nieuwe instrumenten om het broedbeleid uit te voeren en om de dienstverlening aan creatieve ruimtezoekers te verbeteren. De gemeente werkt ook mee aan de financiering om nieuwe broedplaatsen mogelijk te maken.