Binoq verzorgde in Den Haag het programma Diversiteit aan de Top dat zich specifiek zal richten op bestuurlijke diversiteit van maatschappelijke organisaties. Na drie succesvolle trainingsrondes ATANA Cultuur en ATANA Civil Society, wil de gemeente Den Haag atana inzetten om concrete matching voor de sectoren sport, onderwijs, wonen, welzijn en volksgezondheid. Doel van het traject Diversiteit aan de Top is via ambassadeurs gedurende een jaar ervoor te zorgen dat kandidaten met een cultureel diverse achtergrond worden benoemd in een raad van toezicht (r.v.t.), bestuur of adviescommissie. Het traject heeft geresulteerd in de vorming van koppels van een cultureel diverse kandidaat-bestuurder met een ambassadeur (ervaren toezichthouder met een groot bestuurlijk netwerk). Dit leidde direct tot 9 benoemingen in besturen (2x), raden van toezicht (4x) en adviescommissies (3x).