Binoq heeft een Inspiratiediner georganiseerd om met kopstukken uit de Amsterdamse culturele sector en van het Stadsdeel Nieuw-West te onderzoeken waar de Amsterdamse culturele sector zelf behoefte aan heeft als het gaat om verbreding/uitbreiding van het culturele veld in de wijk/stad/regio. De gemeente wil weten welke culturele invulling kansrijk is op deze plek. De gemeente wil weten of en welke partijen geïnteresseerd zijn om te participeren in het cluster.
Om gericht kennis te vergaren binnen de culturele sector en partijen te interesseren om te participeren in het cluster, hebben wij een consultatiebijeenkomst georganiseerd in de vorm van een inspiratiediner waar een selectie van vertegenwoordigers van de culturele en creatieve sector wordt gevraagd om hun mening, standpunten en te geven op bovengenoemde punten. De reden om te kiezen voor een select gezelschap is dat er resultaatgericht met de nodige specialisten en voor de stad relevante culturele partijen, wordt ingezoomd op een belangrijk vraagstuk voor de toekomst van Nieuw-West.