In opdracht van het Prins Bernhard Cultuurfonds is in het kader van de Code Culturele Diversiteit een onderzoek uitgevoerd naar organisaties van verschillende etnische groepen in de kunst- en cultuursector. Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een bevlogen pleitbezorger van cultuur en natuurbehoud. In het bijna 75 jarig bestaan van de instelling hebben veel organisaties de weg naar het Fonds weten te vinden, maar veel organisaties, met name vanuit de cultureel diverse hoek, nog niet. Het Prins Bernhard Cultuurfonds wil graag aanvragen met een cultureel diverse inslag verder laten toenemen. Hiervoor wil het Fonds meer zicht krijgen op organisaties van etnische groepen, die activiteiten organiseren op het gebied van kunst, cultuur, theater en film.
Binoq atana heeft onderzoek uitgevoerd naar organisaties van niet-westerse groepen, die culturele projecten organiseren in de provincie Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland en Gelderland. Per provincie werden organisaties in kaart gebracht en werd het onderzoek afgesloten met een informatiebijeenkomst waarin partijen elkaar leerden kennen en mogelijke drempels tot aanvragen werden geslecht.