Als vervolg op het Inspiratiediner in Podium Mozaïek, is door binoq met de zes culturele rijksfondsen een searchconferentie georganiseerd om een volgende stap te zetten in het ontwikkelen en implementeren van een integraal diversiteitsbeleid. Dankzij de vele ideeën is een vruchtbare voedingsbodem ontstaan om bestaand beleid aan te jagen en ten aanzien van de witte vlekken, nieuw beleid te ontwikkelen.

De cultuurfondsen zijn op dat moment voornemens om de Code op te nemen het beleidsplan van 2017-2020. Er is besloten gezamenlijk te werken aan het formuleren van beleids-uitgangspunten, ambities en actieplannen tijdens een speciaal hiervoor georganiseerde werkconferentie. Ter voorbereiding van de conferentie is met alle individuele fondsen een gesprek gevoerd over hoe zij op dit moment omgaan met het onderwerp in het beleid en hun regelingen. Hierna volgt per fonds een samenvatting van het gesprek waarbij onder andere wordt ingegaan op de ambities op de korte en lange termijn. Op basis van de weergave van de gesprekken zijn in de samenvatting een overzicht van uitgangspunten en doelen voor de werkconferentie geformuleerd. Tijdens de searchconferentie werd een gezamelijke visie en actiepunten op dit onderwerp geformuleerd die de fondsen elk binnen het eigen werkgebied hebben geconcretiseerd. De conferentie vond plaats in Tolhuistuin in Amsterdam.