Op uitnodiging van de Zukunftsakademie NRW heeft binoq verschillende presentaties gegeven tijdens een bijeenkomst die erop gericht was verschillende fondsen uit Duitsland voorlichting te geven over de Code Culturele Diversiteit, de door ons ontwikkelde campagne om de Code aan te jagen en het hoe en wat van databases van diversiteitsexperts en bestuursleden (het ATANA netwerk). Wat zijn de succesvoorwaarden om te komen tot een succesvolle implementatie van een Code? Hoe kom je tot een praktische uitwerking in databases? En hoe match je experts en bestuurders aan instellingen? Allemaal vragen die gedurende een dagconferentie werden uitgediept. Binoq nam daarin het voortouw waarna er sprake was van uitvoerige kennisuitwisseling. Onder andere waren er vertegenwoordigers aanwezig van Citizens for Europe, AcademiaNet, Vielfaltfinder en Frauenkulturburo.