FIONA VENING

ALGEMEEN BESTUURSLID   •   ATANA

Fiona Vening is algemeen bestuurslid bij ATANA. Ze werkt als Compliance Officer bij De Stichting Reclame Code waarbij ze inzet op het verantwoord reclame maken met als doel de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reclame te waarborgen. Daarvoor was zij werkzaam bij binoq atana als projectleider van ATANA en bekleedde zij diverse bestuursfuncties bij onder andere Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Copyright Licentie- en Incassobureau PRO, Stichting Reprorecht, Stichting Auteursrechtbelangen en Stichting Auteursrechtmanifestaties.