IGOR IVAKIC

VOORZITTER   •   ATANA

Igor Ivakic is voorzitter van het bestuur van ATANA: de Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland. Igor is directeur van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Zijn missie is dat ieder kind in Nederland gezond en veilig kan opgroeien. Igor heeft een achtergrond als maatschappelijk werker en socioloog. Hij werkte onder andere bij de rijksoverheid, als management consultant en bij diverse maatschappelijk organisaties zoals Stichting Lezen & Schrijven en VluchtelingenWerk Nederland. Igor heeft verschillende bestuursfuncties in de sociaal-maatschappelijke sector waaronder bij ATANA.