Dit najaar start in Den Haag het programma ATANA Divers en Inclusief aan de Top waarin een jonge ambitieuze generatie ‘board potentials’ de kans krijgt een jaar lang mee te lopen in een bestuur of raad van toezicht. Tegelijkertijd doen de zittende leden van het bestuur/raad van toezicht mee aan een werksessie Inclusief Leiderschap en werken aan hun eigen doelen op het gebied van diversiteit en inclusie.

Top het minst divers
Een diverse en inclusieve cultuursector is een van de uitgangspunten van het cultuurbeleid van de gemeente Den Haag. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag, blijkt dat het personeelssamenstelling binnen de Haagse culturele organisaties weinig divers is. Hoe hoger je in de organisatie kijkt, hoe lager de diversiteit. De raden van toezicht van culturele organisaties zijn volgens dit onderzoek het minst divers en vormen geen afspiegeling van de Haagse samenleving. Omdat dit in rechtstreeks verband staat met het beleidsuitgangspunt van een diverse en inclusieve cultuursector, heeft de gemeente Den Haag besloten hier actief op in te zetten.

Van twee kanten
Het ATANA programma Divers en Inclusief aan de Top sluit daar goed op aan. Van twee kanten wordt gewerkt aan het diverser en inclusiever maken van de sector. Het programma zet in op het vergroten van diversiteit door het klaarstomen van een nieuwe diverse groep toezichthouders en inclusie door ervoor te zorgen dat de omgeving waarin de aankomend toezichthouders terecht komen (de besturen en raden van toezicht), inclusiever leren handelen en kijken.

Als trainee wordt je door een ervaren toezichthouder uit jouw raad van toezicht (of bestuur) begeleid. De instelling stelt zich open voor de blik van de trainee en de input van zijn/haar/hun perpectief. Binnen deze uitwisseling wordt feedback van beide kanten gewaardeerd, zodat je van elkaar, en elkaars verschillen kunt leren.

Aanmelden 
Heb jij bestuurlijke ambities maar mis je de tools en ervaring voor een bestuurlijke functie? Wil je je persoonlijke en bestuurlijke kwaliteiten verder ontdekken en ontwikkelen? Meld je dan nu aan voor het ATANA Traineeship en loop een jaar mee in een bestuur of Raad van Toezicht!

Trainees: Aanmelden kan door voor 20 augustus 2021 een CV en motivatiebrief te sturen naar info@binoq.nl waarna wij contact opnemen voor een intakegesprek.

klik hier voor meer informatie voor trainees

Instellingen: Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@binoq.nl waarna wij contact opnemen om de (randvoorwaarden voor) deelname te bespreken.

klik hier voor meer informatie voor instellingen

foto’s: Stefana Caramanica