Nieuwe editie ATANA Divers en Inclusief aan de Top
Dit jaar start de tweede editie in Den Haag van het programma ATANA Divers en Inclusief aan de Top. Het programma biedt culturele instellingen de mogelijkheid om letterlijk plek te maken voor een aankomend toezichthouder. Begin dit jaar sloten we in aanwezigheid van wethouder Cultuur Saskia Bruines, de eerste editie af. De positieve ervaringen van zowel instellingen als deelnemers hebben ertoe geleid dat de wethouder heeft besloten meteen door te gaan met een nieuwe editie.

Inclusief leiderschap
Met dit programma biedt een culturele instelling gedurende een jaar een leerplek aan binnen het bestuur of raad van toezicht. Tegelijkertijd wordt het zittende bestuur en/of raad getraind op inclusief leiderschap en wordt gezamenlijk gewerkt aan concrete actiepunten op het gebied van diversiteit en inclusie. Zo werkt de instelling enerzijds aan het diverser en inclusiever maken van de eigen organisatie en draagt het anderzijds bij aan het creëren van een cultureel diverse pool van nieuwe bestuurders en toezichthouders waaruit de instelling in de toekomst kan putten. Een duurzame en gezamenlijke investering in divers talent.

Gelijkwaardige uitwisseling
Aan de vorige editie deden in totaal 12 instellingen mee zoals het Residentie Orkest, Art-S-Cool en Filmhuis Den Haag. Bij 6 van de 12 werd de inbreng van de trainee als dermate waardevol ervaren, dat aan het eind van de rit besloten werd deze formeel toe te laten treden. Dit moet echter ook maar net passen en is dan ook niet het hoofddoel van het programma. Het hoofddoel is het een jaar samen optrekken met een open en gelijkwaardige uitwisseling van kennis en inzichten waar zowel zittende bestuurs/RvT-leden als de trainees hun voordeel mee kunnen doen.

Meedoen?
Ook nu weer is er plek voor 12 trainees en 12 organisaties.
Het programma wordt in opdracht van de gemeente Den Haag, georganiseerd door binoq atana.

Culturele instellingen of Board Potentials die willen meedoen of vragen hebben, kunnen mailen naar [email protected] of bellen met 020 5141380.

Instellingen: Kijk HIER voor meer informatie over Divers en Inclusief aan de Top

Board potentials: Kijk HIER voor informatie over het ATANA Traineeship

Aftrap ATANA 2022 in Amare - foto Henk Rougoor